Norsk dating

Skummelt å date i person? Gå for sikker dating i stedet

De single lever et vanskelig liv. Mens hverdagen presser på med stress, er kanskje presset du mottar av venner og familier enda verre. Når skal du endelig finne den rette og hva nøyaktig gjør du for å finne nettopp denne rette personen? I det single markedet er vilkårene harde, og jo eldre du blir, jo verre blir det også. Kanskje har dine venner og familie andre venner som er kandidater, men ofte fungerer ikke dette. Det er simpelthen en for liten gruppe å velge i. Da er det naturlige alternativet for mange å se på utelivet som den beste møtearenaen. Selv om du her riktignok vil møte på en rekke personer som helt sikkert ønsker å finne en person, så er det slettes ikke sikkert å date på denne måten. Du kjenner ikke mer enn et ansikt ved møte på byen, og i et samfunn som beveger seg i en skremmende retning, så gjelder det å passe på seg selv. Med dette i minnet så kan det fort virke som de single er fortapte i henhold til alternativer som kan benyttes for dating. Når alternativene innad i kretsen er dårlige og det å gå byen for å finne kjæreste ikke lenger er trygt, så er det bare en arena som teller for de single. Online dating har virkelig tatt seg opp over årene som følge av ovennevnte årsakene, og dette handler da i aller størst grad om sikker dating. Med online dating kan du være trygg på at du ikke kommer utfor noe skummelt.

Gjem deg bak PC-skjermen

Det åpenbare med online dating og dets sikkerhet er selvfølgelig at du skjuler deg bak en PC-skjerm og at du, med mindre du deler personlige opplysninger, beholder en forholdsvis anonym profil. Mange assosierer en stereotype med online dating om at det kan være usikkert i henhold til falske profiler og svindel. Dette er derimot veldig sjeldne tilfeller og dersom du er varsom vil dette neppe skje deg. Dessuten, vil du komplett fjerne disse problemstillingene, så kan du bare gå for en betalt datingside. Gebyrene er lave og fungerer så og si kun som en sperre for falske profiler. Uansett hva du går for, så kan du i hvert fall være garantert at online dating er en mye mer sikker form for dating. Du får bli kjent med personer på en helt annen måte før du faktisk møter disse i person. Det betyr også at du kan si nei til en person uten å måtte si det til deres ansikt! En frykt for mange single er å få en negativ respons, men over nettet gjemmer du deg bak PC-skjermen og det å både gi og motta et nei blir så mye mindre smertefullt. Med online dating får du rett og slett i bøtter og spann. Du bør derimot fortsatt være fokusert og virkelig jobbe for det, for selv om datingen er sikker og komfortabel, så må du jobbe litt for å finne den rette.

Finn den rette på en sikker måte

I en komfortabel lenestol kan du i dag finne den rette å dele resten av livet med. Det kreves knapt at du løfter en finger for å oppnå dette i dagens samfunn. Der mor og far var nødt til å by på dans og drikker kan du finne den rette direkte på din PC. Det er derimot dess viktig at du er oppmerksom på hva du ser etter og faktisk nyter godene av det online dating gir. Et godt tips er alltid å starte med seg selv, for hvem vet om det er du som finner den rette eller om den rette skal finne deg? Inkluder kort og presist på din profil om hvem du virkelig er. Del gjerne om din personlighet og viktig info som kan luke ut de du dessuten ikke skal date uansett. Om du for eksempel tilhører en spesiell gruppe, slik som religiøs, homofil, eldre, så skal du inkludere dette i profilen, slik at disse personene kan finne deg. Du vil jo dessuten ikke ha en rekke henvendelser fra folk du aldri vil date. Inkluder også gjerne et nylig bilde, fordi sjansen er mye større for at folk tar deg seriøst når dette er inkludert. Poenget er simpelthen å opprette en profil som reflekterer deg som person på en god måte. Vær ærlig med den infoen du deler og på denne måten skap et sikkert miljø hvor folk kan stole på hverandre. Ønsker du sikker dating, så er simpelthen den beste måte å skape dette ved å starte med seg selv!

Vær varsom med din dating

Selv om online dating er kanskje er den aller mest sikre datingen der ute, så finnes det forhåndsregler en bør følge. Dette gjelder da helst i starten av de forholdene du skaper. Ved første øyekast kan noen profiler virke for gode til å være sanne, og dersom dette er tilfelle, så bør det blinke en rød varsellampe for deg. De er da mest sannsynlig det og ikke et sikkert alternativ. Når du finner den rette derimot og vet at det er en sikker person, så kan det fort være å bli skikkelig med. Det er derimot lurt å fortsatt være litt varsom. Et godt steg kan være å foreslå den første daten i offentligheten. Kanskje kan det virke for motparten at du ikke stoler fullt ut på dem, men dersom de er seriøse vil de godta denne forespørselen. Uansett hva du gjør derimot, ikke oppgi noen form for personlig informasjon før du har møtt personen. For eksempel bør hjemmeadresser, telefonnumre og ikke minst bankinfo være helt privat til du har blitt godt kjent med personen på andre siden. Poenget er uansett hva du velger å være litt varsom. Men det er klart at når en dater online, så bør en være åpen for nye impulser, så lenge dette er innenfor sikre rammer. Med online dating er du i stor grad sikker, og du kan bare lene deg tilbake og starte jakten på den rette!

Leave a Comment